Make your own free website on Tripod.com

ke arah intitusi pendidikan yang progresif dan cemerlang menjelang 2010

Halaman Utama

Sejarah Sekolah

Misi dan Visi

Pentadbiran

Guru-Guru

Bangunan

VISI

Untuk Meningkatkan Imej Sekolah Dari Segi Fizikal dan Mencapai Tahap Kemajuan yang Cemerlang Dalam Semua Bidang Secara Berterusan Sambil Memupuk Nilai Murni Serta Berakhlak Tinggi

MISI

Untuk mengembangkan usaha semua pihak (selaku mekanisme pencetus kemajuan) bagi tujuan menjadikan pelajar SMK Luar Bandar Sibu sebagai insan yang berpencapaian cemerlang dan berketrampilan dalam kedua-dua bidang iaitu kurikulaum dan kokurikulum. 

Selain itu, usaha juga dijana untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai daya ketahanan yang tiggi bagi memenuhi aspirasi individu, masyarakat, negara serta berbekalkan komitmen, rasa bangga serta selesa dan berasa senang terhadap sekolah ini.

Halaman Utama |  Sejarah Sekolah |  Misi dan Visi

Pentadbiran  |  Guru/Staf  |  Senarai Pengetua  |  Aktiviti